Τι είναι η εντολή ανάθεσης ακινήτου;

Η εντολή ανάθεσης ακινήτου αποτελεί την έγγραφη συμφωνία μεταξύ ιδιοκτητών ακινήτων και του κτηματομεσιτικού γραφείου, σχετικά με την προώθηση των ακινήτων προς μίσθωση, πώληση, αντιπαροχή. 

 Η εντολή ανάθεσης ακινήτου διακρίνεται σε δύο είδη: 

 α) την απλή εντολή ανάθεσης 

Η απλή εντολή ανάθεσης δίνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου προς το κτηματομεσιτικό γραφείο για την προώθηση της μίσθωσης ή αγοραπωλησίας του ακίνητου. Δεν έχει χρονικό περιορισμό και ο ιδιοκτήτης του ακίνητου μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει και να συνεργαστεί με όσα μεσιτικά γραφεία επιθυμεί. Η συνφωνειθήσα αμοιβή καταβάλλεται σε όποιο από τα μεσιτικά γραφεία ολοκληρώσει την μίσθωση ή αγοραπωλησία του ακινήτου.

 β) την αποκλειστική εντολή ανάθεσης

Η αποκλειστική εντολή ανάθεσης ακινήτου ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια αυτού του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το συνεργαζόμενο κτηματομεσιτικό γραφείο αποτελεί το μοναδικό συνεργάτη που αναλαμβάνει την προώθηση προς μίσθωση ή αγοραπωλησία του συγκεκριμένου ακινήτου. Μετά τη λήξη του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η μίσθωση ή αγοραπωλησία του ακινήτου, και κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη του, μπορεί να υπογραφεί μία νέα αποκλειστική εντολή ή μία απλή εντολή.

Τα οφέλη μιας αποκλειστικής εντολής ειναι τα παρακάτω:

1.Αξιολόγηση υποψηφίων μισθωτών ή αγοραστών 

2.Αποφυγεί άσκοπων ενοχλήσεων του ιδιοκτήτη 

3.Ενημερωση του ιδιοκτήτη μόνο σε σοβαρό ενδιαφέρον

4.Μεγαλύτερη βαρύτητα στις διαδικασίες διαφήμισης,προώθησης και προβολής του ακινήτου

Σχετικά άρθρα