Χρηματοδότηση

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικών δανείων ενεργώντας με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας και χωρίς κανένα κόστος για τον υποψήφιο δανειολήπτη, είτε ολοκληρώσει την διαδικασία εκταμίευσης είτε υπαναχωρήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η συμβατική διαδικασία για την αγορά κατοικίας μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης είναι μια υπόθεση που απαιτεί χρόνο και αφοσίωση για αρκετές εβδομάδες. Η ομάδα των ειδικών συνεργατών μας βρίσκεται σε θέση να αναλάβει την διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών, συντονίζοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την έκδοση των δανείων κατοικίας καθώς και να σας κατευθύνει ώστε να επιλέξετε την καλύτερη και οικονομικότερη λύση.

Έτσι εξασφαλίζουμε για εσάς τους καλύτερους όρους γύρω από το στεγαστικό δάνειο.

* Αγορά κατοικίας

* Αγορά οικοπέδου

* Ανέγερση/αποπεράτωση κατοικίας

* Επισκευή ακινήτου

* Αγορά κατοικίας και επισκευή

* Αγορά οικοπέδου και ανέγερση

Με την οικονομική προέγκριση μπορείτε να ενημερωθείτε επίσημα από την τράπεζα για το ποσό που δύναται να χρηματοδοτηθείτε, αλλά και για τη μηνιαία δόση που θα προκύψει, προκειμένου να αναζητήσετε ακίνητο. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αυξάνετε τις πιθανότητες να αποκτήσετε το ακίνητο της επιλογή σας, αφενός γνωρίζοντας το ύψος των τιμών των ακινήτων που μπορείτε να αναζητήσετε, αφετέρου δεν αναλώνετε χρόνο για την υποβολή και αξιολόγηση της αίτησης στεγαστικού δανείου και προχωράτε άμεσα στον έλεγχο του ακινήτου.

   

Για δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας φέρουμε σε επαφή με τους ειδικούς συμβούλους μας. Έτσι θα ενημερωθείτε εντός μερικών εργάσιμων ημερών, για το ποσό του δανείου και το επιτόκιο που μπορείτε να πετύχετε.


Σχετικά άρθρα