Εκτίμηση Αξίας Ακινήτου και Αξιολόγηση

        

        Βασικό στοιχείο στην πώληση ή μίσθωση ενός ακινήτου είναι και ο σωστός προσδιορισμός της πραγματικής αξίας του.

Η εκτίμηση ενός ακινήτου επηρεάζεται από νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς παράγοντες. 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου:

  1. Παγκόσμιο οικονομικό κλίμα
  2. Εθνική οικονομία
  3. Νομοθεσία ‐ φορολογικό δίκαιο
  4. Προοπτικές ανάπτυξης μίας περιοχής
  5. Νομική κατάσταση του ακινήτου
  6. Τοποθεσία ‐ γεωγραφία
  7. Κατάσταση, ηλικία
  8. Τρέχον μίσθωμα
  9. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου (αρχιτεκτονική, διαρρύθμιση)

Ποια είναι τα γενικά στοιχεία που ελέγχουμε όταν θέλουμε να επενδύσουμε σε ένα ακίνητο:

  1. Το είδος του ακινήτου
  2. Την ηλικία
  3. το εμβαδό
  4. τις παροχές
  5. την συντήρηση
  6. την θέση και γενικά τις ευκολίες και τις ανέσεις που είναι διαθέσιμες στην γύρο περιοχή
  7. εάν είναι ενοικιασμένο, για πόσο χρόνο και ποια είναι η αξία του ενοικίου

Σχετικά άρθρα