Νομικές Υπηρεσίες

 

Η συνεργασία με καταξιωμένους νομικούς συμβούλους και συμβολαιογράφους, εξασφαλίζει την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που πιθανό να αντιμετωπίσετε σε μια αγοραπωλησία. 

Οι εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι παρέχουν συμβουλές και υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να επενδύσουν στον κλάδο των ακινήτων, ενώ παρέχουν πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση τόσο σε εγχώριους όσο και σε ξένους πελάτες από την πρώτη στιγμή που αποφασίζουν να αποκτήσουν ή πωλήσουν ακίνητα, μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης του ακινήτου.

Σχετικά άρθρα