Ενεργειακό Πιστοποιητικό Ακινήτου (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές-Μηχανικούς.Για να εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό θα γίνει αυτοψία του χώρου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις.Όταν εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτηρίου σας ή τμήματος αυτού, θα το κατατάσσει σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το Υ.ΠΕΚ.Α.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι πλέον απαραίτητο για:

 • Την πώληση ή την μίσθωση κάθε κτηρίου μεγαλύτερου των 50 m², σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010.
 • Την περίπτωση που ενταχθείτε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ Οίκον, ανεξάρτητα από την εμβαδόν του κτηρίου.
 • Τη μίσθωση επαγγελματικών χώρων, όπως γραφεία, ιατρεία, καταστήματα, εστιατόρια κτλ.
Για να εκδωθεί το ΠΕΑ απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία ανα περίπτωση:
Για κατοικίες με οικοδομική άδεια μετά το 1983, χρειάζονται τα παρακάτω σε απλές φωτοτυπίες:
 • Άδεια Οικοδομής
 • Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Μελέτη Θερμομόνωσης
 • Πίνακας Κατανομής Δαπανών
 • Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 • Αριθμός Κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης π.χ. λέβητα (εάν υπάρχει)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη
 • Το συμβόλαιο του ακινήτου
 • Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

Για κατοικίες με οικοδομική άδεια μετά το 1983, χρειάζονται τα παρακάτω σε απλές φωτοτυπίες:

 • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (προαιρετικό)
 • Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί και θα εκδοθεί το Ενεργειακο Πιστοποιητικο
 • Τοπογραφικό
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80 – εάν υπάρχει χρειάζονται οι δέκα πρώτες σελίδες της μελέτης)
 • Λογαριασμός της ΔΕΗ
 • Αριθμός κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης π.χ. λέβητα (εάν υπάρχει)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη
 • Το Συμβόλαιο του ακινήτου
 • Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση) 

Για τα υπόλοιπα κτήρια (πχ καταστήματα ή γραφεία) εκτός από τα προηγούμενα δικαιολογητικά χρειάζονται ακόμα:

 • Μελέτες και σχέδια Ηλεκτρομηχανολογικών (Θέρμανσης, κλιματισμού, κλπ.)
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού
 • Ισχύς κλιματιστικών

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια, όπως αυτή έχει οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με το προεδρικό διάταγμα 100/2010.Σε αυτό το διάστημα το ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές κριθεί απαραίτητο για την ενοικίαση ή πώληση του ακινήτου.Η μόνη περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί νέο ενεργειακό πιστοποιητικό είναι εάν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, οπότε με το νέο έντυπο θα αποτυπώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση.

Σχετικά άρθρα