Όλα τα άρθρα

Ενεργειακό Πιστοποιητικό Ακινήτου (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές-Μηχανικούς.Για να εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό θα γίνει αυτοψία τ...

Ενεργειακό Πιστοποιητικό Ακινήτων (ΠΕΑ) & Αγγελίες

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που διατίθεται προς πώληση ή προς μίσθωση, απαιτείται να έχει ήδη ΠΕΑ ώστε να δηλώνεται ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία), όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ, σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις, δηλαδή σε κάθ...

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ενεργοποιείται από 1 Ιανουαρίου 2021 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου Το Πιστοποιητικό Πληρότητας αποτελεί το έγγραφο που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις δικαιοπραξίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.  Από 1 Φεβρουαρίου 2021, η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα είναι υποχρεωτική ...

Τα 6 βήματα για μεταβιβάσεις ακινήτων από τον υπολογιστή σε μία ημέρα

Από τον Μάρτιο, οι μεταβιβάσεις ακινήτων περνάνε στην ψηφιακή εποχή. Με έναν ηλεκτρονικό φάκελο, μερικά κλικ στον υπολογιστή από τον συμβολαιογράφο, χωρίς καμία επίσκεψη στην Εφορία ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και μέσα σε μια μόνο ημέρα οι φορολογούμενοι θα κλείνουν τις υποθέσεις τους για τις οποί...

Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου

Οι φορολογούμενοι μέσω της διεύθυνσης valuemaps.gov.gr  μπορούν να υπολογίσουν την αντικειμενική αξία των ακινήτων τους με βάση τις νέες αντικειμενικές που θα ισχύσουν από το 2022 αλλά και να δουν τις τρέχουσες τιμές. Σημειώνεται ότι οι αντικειμενικές αξίες σε επίπεδο ζώνης, όπως αποτυπώνονται στην...

Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου

Οι φορολογούμενοι μέσω της διεύθυνσης valuemaps.gov.gr  μπορούν να υπολογίσουν την αντικειμενική αξία των ακινήτων τους με βάση τις νέες αντικειμενικές που θα ισχύσουν από το 2022 αλλά και να δουν τις τρέχουσες τιμές. Σημειώνεται ότι οι αντικειμενικές αξίες σε επίπεδο ζώνης, όπως αποτυπώνονται στην...

Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου

Οι φορολογούμενοι μέσω της διεύθυνσης valuemaps.gov.gr  μπορούν να υπολογίσουν την αντικειμενική αξία των ακινήτων τους με βάση τις νέες αντικειμενικές που θα ισχύσουν από το 2022 αλλά και να δουν τις τρέχουσες τιμές. Σημειώνεται ότι οι αντικειμενικές αξίες σε επίπεδο ζώνης, όπως αποτυπώνονται στην...

Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου

Οι φορολογούμενοι μέσω της διεύθυνσης valuemaps.gov.gr  μπορούν να υπολογίσουν την αντικειμενική αξία των ακινήτων τους με βάση τις νέες αντικειμενικές που θα ισχύσουν από το 2022 αλλά και να δουν τις τρέχουσες τιμές. Σημειώνεται ότι οι αντικειμενικές αξίες σε επίπεδο ζώνης, όπως αποτυπώνονται στην...